O emeryturach w Krakowie

O emeryturach w Krakowie

W Krakowie opowiedzieliśmy o politycznej (nie) stabilności reform systemów emerytalnych. Zmieniająca się struktura demograficzna stawia wiele wyzwań przed konstrukcją systemów emerytalnych. W naszej pracy pokazujemy, że nie wystarczy dobre rozwiązanie stworzyć i zaimplementować. Rozdźwięk pomiędzy grupą ponoszącą koszty implementacji zmiany i jej potencjalnymi beneficjentami sprawia, że reformy systemów emerytalnych charakteryzują się dużą niestabilnością.

Bardzo dziękujemy dr. Rafałowi Sieradzkiemu za proszenie na seminarium UEK i Fisher Black Institute. Wszystkim uczestnikom, a przede wszystkim: prof. Bogumile Szopa, dr Ewie Ślęzak, dr. Michałowi Thlon oraz dr. Michałowi Michorowskiemu, dziękujemy za owocną dyskusję i inspiracje do kolejnych badań. W Krakowie tak nam się spodobało, że wracamy za tydzień z prezentacją o ocenie fiskalnej i dobrobytowej zwiększonej dzietności.