O podnoszeniu wieku emerytalnego

O podnoszeniu wieku emerytalnego

Zespół EmerytGRAPE miał wielką przyjemność uczestniczyć w tegorocznym kongresie European Economic Association, gdzie podczas sesji „Pensions” zaprezentowaliśmy artykuł Does Social Security Reform Reduce Gains from Increasing the Retirement Age? Wyniki badania wskazują, że jeśli w 1999 roku pozostalibyśmy przy systemie zdefiniowanego świadczenia to, przy obecnej prognozie demograficznej, obciążenie zmniejszającego się zasobu pracy coraz wyższą liczbą emerytur skończyłoby się bolesną podwyżką podatków. Czy przejście w 1999 na system zdefiniowanej składki poprawiło sytuację na tyle, by podniesienie wieku emerytalnego nie było konieczne? W artykule Efficiency of the Pension Reform: The Welfare Effects of Various Fiscal Closures wskazujemy, że reforma miała pozytywne skutki dobrobytowe. Dane empiryczne nie wskazują jednak, że dzięki powiązaniu emerytury z uzbieranymi składkami Polacy masowo zaczęli samodzielnie podejmować decyzję o dłuższym pozostaniu na rynku pracy (w naszym modelu odzwierciedlamy to zachowanie poprzez „zmuszenie” agentów do przejścia na emeryturę w wyznaczonym terminie). Okazuje się więc, że choć reforma z 1999 roku pozwoli uniknąć ogromnego wzrostu podatków, to i tak zmiany demograficzne (dłuższa oczekiwana długość życia), tym razem poprzez znacznie niższe emerytury, obniżą średni dobrobyt Polaka. Podniesienie wieku emerytalnego jest więc koniecznie również w zreformowanym systemie emerytalnym w Polsce. Zapraszamy do zapoznania się z treścią prezentacji.