Pod Okiem Proroka

Pod Okiem Proroka

Jakie konsekwencje dla aktywności zawodowej osób w wieku 45+ miała reforma emerytalna z 2009 roku? Czy pozbawienie ponad 85% pracujących praw do wcześniejszych świadczeń emerytalnych przełożyło się na wzrost ich aktywności? Między innymi na te pytania odpowiadaliśmy w publikacji zespołu GRAPE, a wynikami z uczestnikami konferencji European Society for Population Economics w Izmirze podzielili się Oliwia Komada i Paweł Strzelecki.

17/Jun/2015 - 20/Jun/2015
Izmir, Turkey