Przyczyny wzrostu nierówności majątkowych w USA

Przyczyny wzrostu nierówności majątkowych w USA

Dzięki uprzejmości Towarzystwa Ekonomistów Polskich mieliśmy okazję zaprezentować wstępne wyniki naszego nowego badania na II Ogólnopolskiej Konferencji im. Jana Winieckiego.  W ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat oczekiwana długość życia w USA uległa znacznemu zwiększeniu. W tym samym czasie nierówności majątkowe wzrosły. Czy te zjawiska mogą być ze sobą powiązane? Gdy spodziewamy się, że będziemy żyć dłużej, jesteśmy skłonni odkładać więcej na emeryturę. Może to prowadzić do wzrostu nierówności majątkowych nawet gdy nierówności dochodowe się nie zmieniają. Jakie było faktyczne znaczenie wzrostu długości życia?

By wyizolować efekt zmian demograficznych od całej gamy innych czynników, wykorzystujemy model nakładających się pokoleń skalibrowany do gospodarki amerykańskiej. Model uwzględnia zmianę struktury populacji i wzrost oczekiwanej długości życia, ale także, między innymi, zmiany premii za wykształcenie, stopnia niepewności co do przyszłych dochodów i fakt, że system podatkowy jest inny, niż niegdyś. Nasza analiza wskazuje na to, że rila coraz dłuższego życia jest porównywalna do tej, którą odgrywa pogłębianie się nierówności dochodowych.  Zapraszamy do prezentacji!