Seminarium: empatia w wyborach obarczonych ryzykiem

Seminarium: empatia w wyborach obarczonych ryzykiem

"Empatia w wyborach obarczonych ryzykiem" to ostatnie, empiryczne badanie, które powstało w projekcie EMPATHY. Magda zaprezentowała wyniki pierwszej części eksperymentu na wewnętrznym seminarium Katedry Demografii Instytutu Statystyki i Demografii Kolegium Analiz Ekonomicznych SGH. Przedmiotem dyskusji była zarówno wyjściowa idea: zbadanie znaczenia i podkreślenia empatii dla decyzji obarczonych ryzykiem a podejmowanych w imieniu innych, jak i wstępne wyniki. Na bazie eksperymentu Asian Disease, które obrazuje nieefektywność wywołaną różnymi opisami alternatyw w badaniu, pokazaliśmy, że uwzględnienie w aspektu emocji względem osób, dla których podejmowana jest decyzja niweluje lukę między skłonnością do podjęcia ryzyka, gdy ryzykowna alternatywa opisana jest jako strat niż jako zysk. Bardzo dziękujemy za żywą dyskusję i cenne uwagi, które pozwolą nam zinterpretować wyniki badania w szerszym kontekście!