Skład zarządów a wyniki firm

Skład zarządów a wyniki firm

Na Uniwersytecie Szczecińskim, na zaproszenie Doroty Skały oraz Katarzyny Byrki-Kity, zaprezentowaliśmy wyniki badań z projektu EARHART. Najwięcej uwagi poświęciliśmy tematowi najbliższemu sercu obu pań profesor, czyli wpływie zróżnicowania zarządów i rad nadzorczych spółek na ich efektywność (tj. spółek, nie pań profesor). Seminarium organizowali wspólnie Uniwersytet Szczeciński oraz CenEA. Bardzo dziękujemy za zaproszenie i bardzo pomocne uwagi. 

 

Badamy wpływ różnorodności płci w zarządach na wyniki firm. Wykorzystujemy nowe i bogate dane na poziomie firm, obejmujące ponad 400 tysięcy prywatnych i publicznych firm z lat 1996-2020 w Europie. Uzupełniamy standardową estymację TFP o stałe efekty firm, aby zbadać rolę różnorodności płci w zarządach. Konstruujemy instrument typu shift-share dla różnorodności płci w zarządach i stwierdzamy, że zwiększenie udziału kobiet w zarządach sprzyja lepszym wynikom ekonomicznym. Wyniki te są odporne na różnorodne analizy wrażliwości. Ten efekt jest głównie napędzany przez firmy z sektora usług oraz przez mniejsze firmy. Wyniki były silniejsze w początkowych latach naszego próbkowania.

 

 

 


Na Uniwersytecie Szczecińskim, na zaproszenie Doroty Skały oraz Katarzyna Byrki-Kity, zaprezentowaliśmy wyniki badań z projektu EARHART. Najwięcej uwagi poświęciliśmy tematowi najbliższemu sercu obu pań profesor, czyli wpływie zróżnicowania zarządów i rad nadzorczych spółek na ich efektywność (tj. spółek, nie pań profesor). Seminarium organizowali wspólnie Uniwersytet Szczeciński oraz CenEA. Bardzo dziękujemy za zaproszenie i bardzo pomocne uwagi. 

 

We study the effects of gender board diversity on firm performance. We use novel and rich firm-level data covering over 400 thousand private and public firms spanning the years 1996-2020 in Europe. We augment a standard TFP estimation with firm fixed effects to explore the role of gender board diversity. We construct a shift-share instrument for gender board diversity and find that increasing the share of women on boards is conducive to better economic performance. The results prove robust to a variety of sensitivity analysis. This outcome is driven primarily by firms from the service sector and by smaller firms. The results were stronger during the early years of our sample.