Systemy kapitałowe zawsze zostaną rozmontowane

Systemy kapitałowe zawsze zostaną rozmontowane

Podczas warsztatów Modelling the Effects of Population Ageing on the Economy przedstawiliśmy wyniki naszego badania nad stabilnością polityczną kapitałowych systemów emerytalnych. Dotąd literatura skupiała się głównie na ekonomii politycznej wprowadzenia reform. Tymczasem wydarzenia ostatnich kilku lat praktycznie wszystkich krajach Europy Środkowej i Wschodniej, które zreformowały swoje systemy emerytalne wskazują, że wprowadzenie systemu kapitałowego jest najmiejszym z problemów.

Prawdziwe schody pojawiają się wtedy, gdy w funduszach kapitałowych zgromadzi się wystarczająca ilość składek, by było co przechwycić. Jak wskazujemy, przejęcie oszczędności emerytalnych z funduszy kapitałowych jest zawsze optymalne dla żyjących pokoleń. Tym samym, systemy kapitałowe - jeśli są publiczne - nigdy nie stają się stabilne politycznie. Warsztaty w National Institute of Economic and Social Research zgromadziły badaczy zajmujących się systemami zabezpieczenia społecznego Austrii, Izraela, Finlandii i Kanady. W warsztatach dla dziennikarzy i analityków udział wzięło kilkadziesiąt osób.