Łagodna zima przyniosła spadek liczby osób bezrobotnych, ale również mniej wakatów.

Łagodna zima przyniosła spadek liczby osób bezrobotnych, ale również mniej wakatów.

Mimo entuzjazmu MPiPSu związanego z większą liczbą ofert pracy zgłoszonych w styczniu do urzędów – po uwzględnieniu sezonowości liczba wakatów jest w rzeczywistości niższa niż w poprzednich miesiącach. Dodatkowo sprawę komplikuje fakt, że w tym roku zima przebiega łagodnie i w związku z tym wiele prac (chociażby budowlanych), które zazwyczaj w tym okresie są wstrzymywane ze względu na warunki pogodowe, w styczniu tego roku było kontynuowanych bez przeszkód.

  • Po wyłączeniu czynników sezonowych możemy stwierdzić, że w styczniu zmalała liczba osób bezrobotnych. Trudno jednak ocenić na ile ten efekt spowodowany jest poprawą sytuacji na rynku a na ile łagodnym przebiegiem zimy.
  • Mimo entuzjazmu MPiPS po odsezonowaniu liczba wakatów zgłoszonych w styczniu do urzędów pracy zmalała w stosunku do sytuacji z poprzednich miesięcy.
  • Stopa bezrobocia spadła o kolejne 0.1 pp i utrzymuje się poniżej 11.5%.

Rozbieżność pomiędzy naszym komentarzem, a komunikatem MPiPS wynika z naturalnej sezonowości danych (nasze analizy uwzględniają ten czynnik).

Zapraszamy do zapoznania się z komentarzem!