Śmierć Korczaka: prawda sądowa czy "tylko" prawda?

Śmierć Korczaka: prawda sądowa czy "tylko" prawda?

Po wojnie, wobec braku innych krewnych, zgodnie z ówczesnym prawem spadkowym prawa autorskie do utworów Janusza Korczaka stały się własnością Skarbu Państwa (SP). W 2009 r. zostały przekazane Instytutowi Książki, który zajął się dystrybucją tych praw i czerpał dochody z udzielanych licencji.

Jednak prawa majątkowe do twórczości Korczaka najprawdopodobniej zostaną wkrótce zakwestionowane. Orzeczeniem sądowym z 1954 r. za datę śmierci pisarza uznano się 9 maja 1946 r. co było zgodne z ówczesnymi przepisami dot. osób zaginionych w nieznanych okolicznościach podczas wojny. Nie ma jednak wątpliwości, że Janusz Korczak został aresztowany i zamordowany w obozie zagłady w Treblince 6 lub 7 sierpnia 1942 roku. Fundacja Nowoczesna Polska złożyła do Sądu Rejonowego w Lublinie pozew o sprostowanie daty śmierci.

Nie ma zgody co do skutków prawnych licencji już udzielonych przez Instytut Książki. Efektem sprostowania daty śmierci będzie możliwość uchylenia się od dalszych opłat. Więcej informacji znajduje się tutaj.