Czego dowiedzieliśmy się dzięki GendEQU?

Czego dowiedzieliśmy się dzięki GendEQU?

Zapraszamy na workshop podsumowujący badania przeprowadzone w ramach projektu GendEQU! Workshop odbędzie się 22 czerwca w Sali Brudzińskiego w Pałacu Kazimierzowskim na Kampusie Centralnym UW. Wszystkich chętnych prosimy o zarejestrowanie się tutaj do 20 czerwca.

O czym będziemy rozmawiać i czego dowiedzieliśmy się dzięki projektowi GendEQU mogą się Państwo dowiedzieć z programu konferencji.