Czy atrakcyjnym kobietom jest trudniej w świecie naukowców?

Czy atrakcyjnym kobietom jest trudniej w świecie naukowców?

Kobiety naukowcy częściej niż mężczyźni zwracają uwagę na negatywne doświadczenia oraz aspekty współpracy z innymi naukowcami. Postanowiliśmy sprawdzić czy w świecie, w którym dzielenie się wiedzą i doświadczeniem wydaje się być kluczowe, skłonność do udzielenia pomocy uzależniona jest od płci lub atrakcyjności fizycznej osoby proszącej o tę pomoc.

W trwającym prawie rok eksperymencie terenowym prosiliśmy naukowców z dziesięciu różnych dziedzin nauki i z różnych zakątków świata o spełnienie jednej z trzech drobnych próśb: udostępnienie danych z eksperymentu (eksperyment I), przesłanie tekstu własnego artykułu lub krótkie spotkanie/rozmowę telefoniczną w sprawie studiów doktoranckich (eksperyment II). Proszący o pomoc różnili się płcią (eksperyment I i II) oraz atrakcyjnością fizyczną (eksperyment II). Nasz eksperyment nie pokazał żadnych systematycznych różnic w odpowiadniu na prośby kobiet i mężczyzn. Również atrakcyjność fizyczna miała niewielkie znaczenie dla spełnienia naszej prośby. Nasze eksperymenty nie potwierdziły tezy o trudniejszej sytuacji kobiet (czy też atrakcyjnych kobiet) w świecie nauki.

Z opisem i przebiegiem eksperymentu, a także szczegółowymi wynikami możecie zapoznać się czytając najnowszy Working Paper w projekcie GendEQU!