Czy UE skorzysta na TTIP?

Czy UE skorzysta na TTIP?

Powstaje już wiele analiz dot. wpływu TTIP na gospodarkę UE (szacunki Fundacji Bertelsmanna, Centre for Economic Policy Research, Centre d'Etudes Prospectives et d'Informations Internationales, firmy konsultingowej ECORYS czy Global Trade Analysis Project). Wszsytkie wskazuja na pozytywny wpływ na PKB czy handel. Trzeba jednak pamiętać, że ciągle nie znamy efektu końcowego negocjacji więc analizy te bazują na założeniach np. o całkowitym zniesieniu cel lub na znoszeniu barier pozataryfowych o 50%.

Centre for Economic Policy Research w swojej analizie zawarł kilka scenariuszy w zależności od stopnia przyjętych zobowiązań. Wynika z nich, iż, w kontekście unijnych interesów najbardziej korzystnym rozwiązaniem będzie przyjęcie ambitnego scenariusza kompleksowych negocjacji obejmujących wymianę towarową i współpracę inwestycyjną i usługową, zamówienia publiczne i eliminację barier pozataryfowych. W perspektywie roku 2027 scenariusz ten szacuje korzyści dla UE w skali roku w wielkości 86 mld € co stanowi wzrost PKB UE o 0,48%. TTIP jest naturalnie także korzystne dla USA (0,39% PKB, to jest 65mld €).

 

CEPR wykazał, że nastąpi wzrost handlu dwustronnego (eksport UE do USA o 28,03%, eksport USA do UE o 36,57%). Wzrost eksportu UE do USA będzie dla sektorów takich jak: żywność przetworzona, chemikalia, samochody, maszyny ale tez w usługach (transportu wodnego i powietrznego, finansowych, ubezpieczeniowych i biznesowych oraz budownictwie). Największy wzrost unijnego eksportu do USA przewiduje się w sektorze samochodowym (o 59mld €) oraz w produktach chemicznych (o 22mld €).

W negocjacjach mimo, że ważne będzie obniżenie stawek celnych, kluczowym będzie zniesienie barier pozataryfowych (NTBs) i doprowadzenie do zgodności regulacyjnej co ma szanse wyrównać warunki konkurencyjności między USA a UE. Trzeba pamiętać, że w UE mamy nie tylko wysokie standardy podwyższające koszty produkcji ale też wysokie ceny energii.