Dalszy etap ratyfikacji ACTA przez Unię Europejską

Dalszy etap ratyfikacji ACTA przez Unię Europejską

Parlament europejski zdecydował, że głosowanie  na temat stanowiska PE w sprawie ACTA odbędzie się w końcu maja. W gestii Parlamentu Europejskiego znajduje się ratyfikacja części traktatu dotyczącej wymiany handlowej i sankcji cywilnych za naruszenie praw własności intelektualnej (kompetencje wyłączne UE). Więcej informacji znajduje się tutaj.

Pozostała część (sankcje karne) leży w obszarze kompetencji dzielonych i pozostaje wyłącznej gestii państw członkowskich.