DGP: głodowa starość obecnych 40-latków

DGP: głodowa starość obecnych 40-latków

Mateusz Rzemek opisuje w Dzienniku Gazecie Prawnej raport Katarzyny Bech-Wysockiej & Joanny Tyrowicz "Jak zmieniało się ubóstwo w Polsce i co nas czeka w przyszłości?":

Głodowa starość obecnych 40-latków. Co drugi emeryt będzie żył w ubóstwie. Potrzebna jest głęboka reforma systemu podatkowego i ubezpieczeniowego w Polsce, by zapobiec nadchodzącej fali ubogich emerytów.

Raport o ubóstwie Fundacji GRAPE potwierdza alarmujące wyliczenia ZUS, które opublikowaliśmy w środę, 14 grudnia, w tekście: „Mikroemerytury mikroprzedsiębiorców”. Z prognoz demografów wynika, że za 30 lat co drugi emeryt będzie żył w ubóstwie.

Tymczasem od lat kolejne rządy robią niewiele, żeby nie powiedzieć nic, aby to zmienić. Bo likwidacja OFE i powołanie w to miejsce PPK raczej obniża zaufanie do systemu, w którym z własnych pieniędzy mamy dodatkowo oszczędzać na naszą przyszłość.

Dziennik Gazeta Prawna, 19 grudnia 2022 r.