Jak zmieniało się ubóstwo w Polsce i co nas czeka?

Społeczne

Jak zmieniało się ubóstwo w Polsce i co nas czeka?

Kogo dotyka ubóstwo w Polsce? I co nas czeka w przyszłości? Przedstawiamy nowy raport Katarzyny Bech-Wysockiej i Joanny Tyrowicz.

  • Prezentujemy nowe i pełne dane o ubóstwie w Polsce 1993-2019. Pokazujemy skalę biedy w różnych grupach społecznych i według wszystkich definicji ubóstwa. Zapełniamy białe plamy.
  • Emeryci to grupa najrzadziej zagrożona ubóstwem. Jeśli przyjrzeć się bieżącemu standardowi życia, ubóstwo dotyka emerytów tak samo często jak gospodarstwa osób pracujących. Na przykład około 12% gospodarstw w obu grupach nie może sobie pozwolić na konsumpcję na poziomie 60% mediany.
  • Kogo częściej dotyka ubóstwo? W trudnej sytuacji są rodziny wielopokoleniowe: 27% z nich żyje w ubóstwie. W wielu przypadkach ich trudna sytuacja materialna może być i przyczyną, i skutkiem. Kolejne pokolenia często muszą mieszkać wspólnie, by domknąć domowy budżet.
  • Ubóstwo częste jest też w rodzinach rolniczych. Od lat utrzymuje się na poziomie ok. 30%. To często rodziny wielopokoleniowe, uprawiające ziemie tylko na swoje potrzeby, na gruntach o niskiej jakości. Nieprzewidywalność i zmienność dochodów utrudnia im związanie końca z końcem.
  • Korzystając z prognoz demograficznych sprawdziliśmy, kto w najbliższych dekadach będzie najbardziej narażony na ubóstwo. Wnioski? Zasadniczo wzrośnie ubóstwo osób starszych. Co drugi emeryt nie będzie mógł sobie pozwolić na wystarczającą konsumpcję. Niemal 8 na 10 emerytów będzie miało dochody tak niskie, że znajdzie się poniżej progu dochodowego uprawniającego do pomocy społecznej.