Dla Polski korzyści z TTIP nie będą duże

Dla Polski korzyści z TTIP nie będą duże

Wiele badań mówi o korzyściach z TTIP dla Unii Europejskiej jako całej, ale nie było dotąd badań z perspektywy Polski. Próbujemy zapełnić tę lukę, bazując na szerokim wielosektorowym modelu CGE w oparciu o GTAP. Aby uchwycić specyfikę Polski, w scenariuszach symulacyjnych używamy szacunków obniżenia pozataryfowych barier handlowych (np. normy jakościowe, sanitarne, itp), co pozwala nam zidentyfikować bezpośrednie efekty w handlu z innymi krajami regionu Europy Środkowej i Wschodniej i naszym głównym partnerem handlowym, tj. Niemcami. Dlatego jesteśmy w stanie uchwycić nie tylko to, co wyniknie dla sytuacji w Polsce z bilateralnych relacji Polska-USA, ale także w relacjach z pozostałymi partnerami handlowymi.

Wyniki nie są bardzo optymistyczne. Z punktu widzenia małego kraju, jakim jest Polska, w którym większość handlu międzynarodowego koncentruje się na wymianie w konkretnych produktach z jednym lub kilkoma sąsiadami, liberalizacja handlu na linii UE-USA nie przyniesie znacznych korzyści dla gospodarki. Co więcej, część plusów dla UE to minusy dla Polski – tańszy import z USA wyprze część polskiego eksportu do innych krajów UE w najważniejszych polskich sektorach: przemyśle chemicznym i pojazdów mechanicznych. Korzyści dla Polski odbędą się tymi samymi kanałami co dla calej UE – głównie poprzez niższe koszty energii. Efekty te są zbliżone dla innych krajów regionu EŚW, choć polskie terms of trade ucierpią względnie najbardziej.

Jan Hagemejer
Liberalization of trade flows under TTIP from a small country perspective. The case of Poland

The empirical ex-ante evaluations of the Transatlantic Trade and Investment Partnership are similar on aggregate but suggest a large heterogeneity of the TTIP impact at the individual country level. We aim to provide a comprehensive evaluation of the possible TTIP effects for the economy of Poland using a computable general equilibrium model. In our simulation scenarios we use the estimates of NTBs that allow us to differentiate the impact of NTBs on trade of Poland, the remaining NMS aggregate, Germany, the largest trading partner of Poland and the rest of EU-15. We show that from a point of view of a small country, where most of international trade is concentrated on exchange with one or a few neighboring trading partners, such as Poland, simultaneous trade liberalization with a third partner will not bring sizeable gains to its economy. We observe US-EU15 trade expansion to be crowding out some of the trade in the most important Polish trading sectors, such as chemicals and motor vehicles. The unfavorable change in the terms of trade makes the gains from trade small while some sectors reduce output by a considerable amount.