Dużo gadania o (za?) niskich płacach

Dużo gadania o (za?) niskich płacach

Członkowie Studenckiego Koła Naukowego Finansów i Makroekonomii SGH po raz czwarty zorganizowali Kongres Makroekonomiczny. W tym roku jeden z paneli poświęcony został dostępnych strategii rozwoju dla gospodarki Polski. Niedługo nowy raport BARP NBP, a więcej o przytaczanych przeze mnie wynikach tu+tekst, tu, tu i tu.