ETS - hotele muszą płacić tantiemy za muzykę i telewizję w pokojach.

ETS - hotele muszą płacić tantiemy za muzykę i telewizję w pokojach.

W połowie marca 2012 r. zapadło orzeczenie w sprawie Ireland v. Phonographic Performance Ltd. (sygn. C-162/10). Europejski Trybunał Sprawiedliwości wypowiedział się w trybie pytań prejudycjalnych. Irlandzki sąd przesłał do ETS szereg pytań, z których jedno dotyczyło tego, czy puszczanie muzyki i telewizji z odbiorników w pokojach hotelowych nosi przesłanki "użytku publicznego", za który zgodnie z ustawodawstwem UE należy się wynagrodzenie dla właścicieli praw autorskich.

ETS wypowiedział się jednoznacznie, orzekając że jest to przypadek "użytku publicznego", co daje możliwość uzyskania tantiemów od użytkowników i odszkodowania od państwa członkowskiego (Irlandia) przez powoda (Phonographic Performance Ltd.) za naruszenie przepisów UE. Więcej szczegółów znajduje się tutaj.