ETS: Można odsprzedać program ściągnięty z Internetu

ETS: Można odsprzedać program ściągnięty z Internetu

Autor oprogramowania (bądź jego prawny następca) nie może zabronić odsprzedaży licencji uprawniającej do korzystania z jego produktu. Pole eksploatacji, związane z rozpowszechnianiem kopii oprogramowania komputerowego wyczerpuje się wraz z pierwszą sprzedażą. Trybunał Sprawiedliwości w Luksemburgu orzekł, że podobny stan rzeczy ma miejsce przy ściągnięciu programu ze strony internetowej.

Firma Oracle pozwała spółkę UsedSoft, która handluje licencjami odkupionymi od klientów Oracle. Oracle udostępnia swoje oprogramowanie po przez stronę internetową na następujących warunkach:

  • licencjobiorcy wolno przechowywać kopię na dyskach twardych
  • wykorzystywać do działalności gospodarczej
  • udostępniać nawet 25 użytkownikom.

Działalność UsedSoft powodowała, że drugi obieg oprogramowania pozbawiał klientów firmę Oracle. Sprawa trafiła do niemieckiego federalnego sądu najwyższego. Ten zapytał w trybie prejudycjalnymTrybunał Sprawiedliwości, jak należy interpretować dyrektywę 2009/24/WE w sprawie ochrony programów komputerowych. ETS orzekł, że zasada wyczerpania prawa do rozpowszechniania ma zastosowanie również wtedy, kiedy klienci pobierają program przez internet. Co więcej, obejmuje ona również kopię, która została sprzedana już po uaktualnieniu i wprowadzeniu poprawek na podstawie umowy licencyjnej.

Więcej informacji o sprawie i wyroku tutaj.