Hubert Drążkowski z grantem Politechniki Warszawskiej

Hubert Drążkowski z grantem Politechniki Warszawskiej

Projekt Huberta Drążkowskiego "Sponsorowane treści w ramach modelu wielorękiego bandyty" otrzymał grant w konkursie Politechniki Warszawskiej CyberSummer@WUT-3.

– Proponuję nowy kierunek badań. Eksploruję część z zaskakująco szerokiego wachlarza nowych wyzwań, które mogą pojawić się po wprowadzeniu sponsora w ramy modelu wielorękiego bandyty. Mam nadzieję, że badania zaowocują co najmniej jednym working paper i wieloma pomysłami, które wykorzystam w swojej rozprawie doktorskiej – napisał Hubert na LinkedIn.

Celem konkursu CyberSummer@WUT-3 jest włączania studentów w działalność badawczo-rozwojową prowadzoną na Politechnice Warszawskiej w ramach Centrum Badawczego POB Cyberbezpieczeństwo i analiza danych. Wraz z Hubertem grant otrzymało jeszcze 9 innych studentów Politechniki Warszawskiej.

Hubert jest studentem Wydziału Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej. W GRAPE pracuje w zespole projektu EARHART.