Jak efektywnie wprowadzić OFE?

Jak efektywnie wprowadzić OFE?

Podczas dzisiejszego Research Seminar dla studentów kierunku International Economics na WNE zaprezentowaliśmy wyniki naszych poszukiwań optymalnej ścieżki wprowadzania sprywatyzowanego filaru systemu emerytalnego.

Wprowadzenie OFE w 1999 roku spowodowało powstanie "dziury w ZUS", czyli zmniejszenie wpływów na pokrycie bieżących zobowiązań emerytalnych. W literaturze opisane są różne metody rekompensowania tych strat, jednak nie nadają się one do praktycznego wprowadzenia przez polityków. Nasza propozycja, czyli wypłacanie emerytur trochę wyższych, niż się należą, jest pozbawiona ich wad. W oparciu o nią szukaliśmy jak najlepszej, czyli korzystnej dla jak możliwie wielu pokoleń, metody reformowania systemu emerytalnego.