Jak kształtuje się odpowiedzialność dostawcy usług internetowych?

Jak kształtuje się odpowiedzialność dostawcy usług internetowych?

Jeśli zostało stwierdzone naruszenie praw autorskich w sieci, poszkodowany pierwsze kroki powinien wykonać w zakresie analizy odpowiedzialności dostawcy usług internetowych (z ang. Internet Service Provider, w skrócie ISP). Co do zasady, jest on odpowiedzialny za naruszenie naszych praw, chyba że dany stan faktyczny daje się zakwalifikować do jednego z kilku wyjątków przewidzianych w ustawie:

1) Jeśli transmisja danych nosiła znamiona tzw. prostego przekazu

2) Gdy do naruszenia doszło podczas świadczenia usługi cachingu

3) Gdy świadczoną usługą był hosting

Dokładny opis przesłanek wyłączających odpowiedzialność, a także więcej istotnych informacji o odpowiedzialności dostawców usług internetowych znajduje się tutaj.