Jak negocjuje się TTIP?

Jak negocjuje się TTIP?

Co obejmują negocjacje?

Mandat na rozpoczęcie negocjacji dla Komisji Europejskiej został przyjęty na sesji Rady ds. Zagranicznych UE w formacie Handel (FAC Trade) w dniu 14 czerwca 2013r Jest to dokument zastrzeżony. Zakres mandatu obejmuje: handel towarami, handel usługami, inwestycje, zamówienia publiczne, sprawy regulacyjne jak znoszenie barier pozacelnych czy przepisy sanitarne, ale też kwestie związane z prawami własności intelektualnej, ochronę środowiska, energię. Z negocjacji zostały wyłączone obszary, które dotyczą organizmów genetycznie modyfikowanych, hormonów, sektor audiowizualny, sprawy wywiadowcze i ochrona danych osobowych.

Kto prowadzi rozmowy?

Ze strony USA Departament Stanu a ze strony europejskiej - Komisja Europejska. W teorii Głównych Negocjatorów, kierujacych zespołałami negocjatorów, jest po jednym dla każdej ze stron. W UE to K. De Gucht a w USA M.Froman

Ile spotkań już się odbyło?

Odbyło się już 5 rundy negocjacyjnych. Kolejna runda planowana jest na lipiec 2014.

Jaki jest stan rozmów (czerwiec 2014)

Wciąż jeszcze nie ma projektu tekstu umowy. Zostanie on przygotowany dopiero po uzgodnieniu najważniejszych kwestii. Dokumenty pisemne na temat poszczególnych sektorów umowy wymieniono w grudniu 2013 r. W lutym 2014 r. wymieniono się ofertami na udzielane preferencje. Rund rozmów w 2013 było trzy, a na 2014 zaplanowano pięć (marzec, maj, lipiec, październik i grudzień). W przypadku woli obu stron do szybkiego zakończenia negocjacji rozmowy mogą zakończyć się już w 2014 r.

Jak ustalane jest stanowisko UE?

W każdy piątek w Brukseli spotyka się Komitet ds. Polityki Handlowej UE (Trade Policy Committee). Poza tym główni negocjatorzy nie mogą przedstawiać krajom członkowskim UE na bieżąco stanu negocjacji. Mogą jednak przyjmować od nich wskazania, jakie warunki dla danego kraju są nie do zaakceptowania (tzw. red lines). O ile sam proces negocjowania umowy jest tajny, o tyle red lines nie muszą być.

Co się stanie gdy negocjacje zakończą się sukcesem?

Część handlowa umowy wejdzie w życie po jej podpisaniu i zatwierdzeniu przez UE (czyli przez Radę UE za zgodą Parlamentu Europejskiego) oraz Stany Zjednoczone. Umowa w pełni wejdzie w życie po jej ratyfikowaniu przez wszystkie strony umowy czyli UE, jej wszystkie państwa członkowskie oraz Stany Zjednoczone (proces zakończy się prawdopodobnie ok. 2 lata po podpisaniu umowy). Wtedy też umowa będzie opublikowana w Dzienniku Ustaw UE.

A co jeśli któryś z krajów członkowskich UE nie zaakceptuje umowy?

TTIP będzie umową mieszaną. Oznacza to jedną jest strona będzie zarówno UE jak i jej państwa członkowskie. Aby umowa weszła w życie nie tylko UE musi ją zatwierdzić (odpowiednik ratyfikacji), ale też wszystkie państwa członkowskie. Jeśli chociaż jedno z nich jej nie ratyfikuje, nie będzie mogła w pełni wejść w życie. Będzie mogła jednak być „tymczasowo stosowana” co zapewne nastąpi już po jej podpisaniu przez UE i państwa członkowskie i spełnieniu odpowiednich wymogów przez USA.

Gdzie szukać informacji?

Na początek warto zajrzeć na oficjalne strony: