Komentarz do komunikatu MPiPS - Listopad 2014

Komentarz do komunikatu MPiPS - Listopad 2014

Jest już nasz nowy biuletyn będący komentarzem do dzisiejszego komunikatu Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

  • W listopadzie ponownie zmalała liczba osób bezrobotnych.
  • Stopa bezrobocia dalej spada, tym razem o ok. 0,16 pp. Tym samym w dalszym ciągu utrzymuje się na poziomie niższym od ponad 4 lat.
  • Równocześnie, mimo rekordowych liczb w ubiegłym kwartale, w dalszym ciągu spada liczba zgłaszanych ofert pracy. W listopadzie zgłoszono ponad 6 tys. mniej wakatów niż w październiku.

Rozbieżność pomiędzy naszym komentarzem, a komunikatem MPiPS wynika z naturalnej sezonowości danych (nasze analizy uwzględniają ten czynnik).

Zapraszamy do zapoznania się z komentarzem!