Na rynku pracy wiosna!

Na rynku pracy wiosna!

Rynek pracy zaczyna nas przyzwyczajać do dobrych wiadomości. Stopa bezrobocia nadal spada i w marcu wyniosła niewiele poniżej progu 11%. Razem z przyjściem wiosny zmniejszyła się również liczba osób bezrobotnych, chociaż przy uwzględnieniu czynników sezonowych to spadek ten nie jest tak znaczący, jak w miesiącach zimowych. Choć tempo zmian spowolniło, to malejący trend utrzymuje się od ponad roku.
W marcu pracodawcy zgłosili do urzędów więcej ofert pracy niż w lutym i to także po uwzględnieniu czynników sezonowych.

Podusmowując:

    • po wyłączeniu czynników sezonowych w marcu po raz kolejny zmalała liczba osób bezrobotnych;
    • stopa bezrobocia również spadła i obecnie wynosi już poniżej 11%!
    • pracodawcy zgłosili w marcu do urzędów więcej wolnych miejsc pracy niż w lutym; na taki wynik z pewnością ma wpływ nadejście upragnionej wiosny.

Rozbieżność pomiędzy naszym komentarzem, a komunikatem MPiPS wynika z naturalnej sezonowości danych (nasze analizy uwzględniają ten czynnik).

Zapraszamy do zapoznania się z komentarzem!