Nic nie jest takie, jakim się Państwu zdaje...

Nic nie jest takie, jakim się Państwu zdaje...

Na zaproszenie Prof. Mariana Gorynii (przewodniczącego Rady Naukowej PTE) oraz Prof. Emila Panka (Przewodniczący KNE PAN) w PTE wzięliśmy udział w dyskusji nad demograficznymi uwarunkowaniami rozwoju gospodarczego. Wsród zaproszonych gości była Prof. Irena Kotowska (Szkoła Główna Handlowa), Prof. Jolanta Kurkiewicz (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie), Prof. Stanisława Golinowska (Instytut Pracy i Spraw Socjalnych) oraz Prof. Eugeniusz Kwiatkowski (Uniwersytet Łódzki) Nasza prezentacja dotyczyła najnowszych wyników badań nad luką zatrudnieniową (wyniki pełne wkrótce!). W skrócie: "nic nie jest takie, jakim się Państwu zdaje".