Nie płaciliście abonamentu RTV? Nadchodzą zmiany!

Nie płaciliście abonamentu RTV? Nadchodzą zmiany!

Jak poinformował Ministerster Kultury i Dziedzictwa Narodowego – Bogdan Zdrojewski: "Opłata audiowizualna będzie powszechna, a każdy polski obywatel będzie zobowiązany do jej opłacania". O zmianach pisze portal wirtualnemedia.pl:

"Kilka miesięcy temu Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego opracowało projekt założeń do ustawy o opłacie audiowizualnej. Ma ona zastąpić obowiązujący teraz abonament radiowo-telewizyjny. Nowe regulacje mają też zapewniać wysoki poziom ściągalności opłaty audiowizualnej, a co za tym idzie – wyższy poziom publicznego finansowania misyjnej działalności nadawców publicznych."

Zgodnie z założeniami opłata będzie naliczana od każdego gospodarstwa domowego bez konieczności rejestrowania odbiorników, ponieważ – jak argumentuje resort – zgodnie z danymi GUS 97,9 proc. gospodarstw domowych posiada co najmniej jeden odbiornik telewizyjny. Do odbioru programów radiowych i telewizyjnych wykorzystywane są nie tylko tradycyjne odbiorniki, ale także komputery, tablety i telefony komórkowe. To oznacza, że nawet w większości gospodarstw domowych, w których nie ma odbiorników telewizyjnych, znajduje się urządzenie umożliwiające odbiór programów.

Opłata audiowizualna ma wynosić 10-12 zł miesięcznie. Minister chce też, aby ci, którzy zdecydują się zapłacić za cały rok z góry, nie wydali więcej niż 100 zł."

Naszym zdaniem:

Podstawowym zagadnieniem, które w przypadku powyższych propozycji się pojawia to, czy pozyskane w ten sposób pieniądze faktycznie będą wspierać działalność misyjną TVP i publicznego radia? Patrząc na obecne programy ramówki trudno w to uwierzyć, ale nie bądźmy pesymistami. Być może dochód ten pozwoli chociaż w niewielkim stopniu uniezależnić się od reklamodawców. Niechęć społeczna do zmian może być jednak tak silna, że zamiast poprawić jedynie pogorszy ona wizerunek mediów państwowych.