Nowy biuletyn GRAPE: o polityce rynku pracy

Nowy biuletyn GRAPE: o polityce rynku pracy

Ukazał się nasz drugi biuletyn o rynku pracy. Ten materiał jest szerszy niż komentarz do komunikatu Ministra Pracy i Polityki Społecznej. Poza komentarzem w sprawie liczby osób bezrobotnych, liczby ofert pracy i stopy bezrobocia - przedstawiamy także informację o sytuacji niektórych grup osób bezrobotnych oraz polityce rynku pracy. Znajdą w nim Państwo (między innymi) wskaźniki polityki rynku pracy, w tym wskaźnik napięcia, który obrazuje ile zarejestrowanych osób bezrobotnych przypada na jedną zgłoszoną do urzędu pracy ofertę. Im wyższy poziom wskaźnika, tym szansa na znalezienie pracy jest niższa. Od 2009 roku wskaźnik napięcia rośnie, a obecnie wynosi aż ok. 30 osób na jeden wakat!

Biuletyn zawiera także komentarz do danych opublikowanych dziś przez GUS. W tym miesiącu warto zwrócić uwagę na spadek liczby wakatów zgłaszanych do urzędów pracy. Liczba ofert pracy maleje szybciej niż wynikałoby to ze zmian sezonowych, a tendencja ta utrzymuje się już od czterech miesięcy. Jeśli stanowi przejaw strukturalnych charakterystyk w polskiej gospodarce, spodziewać się należy dłuższego i wyższego bezrobocia.

Przeczytaj biuletyn

Zapraszamy do zapoznania się z komentarzem a także zgłaszania uwag.