TTIP – gdzie szukać plusów?

TTIP – gdzie szukać plusów?

Rolnictwo – WPR chroni

UE utrzyma mechanizmy i instrumenty Wspólnej Polityki Rolnej. Dotacje i subsydia, z których dziś cieszy się polski rolnik – pozostaną niezmienione. Uff.
Wyeliminowane zostaną tzw. bariery pozataryfowe, głównie normy i standardy. W odróżnieniu od ceł, które już dziś są niskie, to właśnie bariery pozataryfowe stanowią największą barierę w handlu.

Wspólne standardy

Mamy też harmonizować standardy. Gdyby rzeczywiście udało się wypracować wspólne normy – UE i USA mogłyby zacząć wyznaczać kierunki globalnych zmian, bo takie normy stałyby się w przyszłości impulsem do dalszej harmonizacji. Obecnie nie ma „światowych” standardów co utrudnia współpracę handlowa i zwiększa koszty eksporterom. Pytanie, na ile wypracowanie takich standardów jest w ogóle możliwe. Procedura wypracowywania i zatwierdzania norm w UE jest zupełnie inna niż w USA. Inna jest także tradycja regulacyjna (troska o konkurencyjność w USA vs dbałości o konkurencję w UE). Zatem, choć jest to potencjalnie wielka korzyść, mało prawdopodobne by się zmaterializowała … szybko. Nie jest wykluczone, oczywiście, że pod presją USA, UE nagle jakoś zracjonalizuje swoje podejście w zakresie regulacji, ograniczając ich zasięg i zakres tak, by przedsiębiorstwa w UE mogły skutecznie konkurować z gospodarką amerykańską.

Tani gaz

Będziemy mogli importować tani gaz do UE (w tym do Polski). USA wyłączy UE z ogólnego zakazu eksportu gazu. Tani (tańszy) amerykański gaz może odpowiedzieć na wiele problemów geopolitycznych w Europie jak i polepszyć pozycje konkurencyjna unijnych przedsiębiorstw. Oczywiście pod warunkiem, że importowany gaz będzie faktycznie po niższych cenach, koszty transportu nie będą zbyt wysokie i uda się zbudować przepustowa infrastrukturę.

Rynek zamówień publicznych w USA otwarty

Firmy z krajów UE będą dopuszczone do zamówień publicznych na ryku USA. Choć brzmi to super, w przetargach dla sektora publicznego w USA raczej nie będą startować polskie MiŚie – jeśli więc pojawi się jakakolwiek korzyść dla polskich przedsiębiorstw, to najprawdopodobniej tylko jako podwykonawców dla innych firm.