Inwestycje w kapitał ludzki, a rola rodziny

Inwestycje w kapitał ludzki, a rola rodziny

Kilka dni temu skończył się Doktorancki Festiwal Otwartej Nauki, który ma na celu popularyzację badań młodych badaczy i badaczek z sojuszu 4EU+ tj.: Uniwersytet Warszawski (Polska), Uniwersytet Karola (Czechy), Uniwersytet w Heidelbergu (Niemcy), Uniwersytet Sorboński (Francja), Uniwersytet w Kopenhadze (Dania) i Uniwersytet w Mediolanie (Włochy).

Wyniki badań prezentowała - Sylwia Radomska - która analizuje inwestycje w kapitał ludzki w kontekście nakładających się pokoleń ze strukturą rodziny, próbując znaleźć optymalne opodatkowanie kapitału ludzkiego, a więc odpowiedzieć na pytania: Kto powinien płacić za studia? Społeczeństwo (jak w Polsce) czy jednostka (jak w USA)? I jak? 

24/Sep/2020 - 25/Sep/2020
Uniwersytet Warszawski