sradomska

Sylwia
Radomska

Doktorantka, Uniwersytet Warszawski


Phd student, University of Warsaw


Metody badań w zarządzaniu finansami: [studia dzienne i wieczorowe] ​[studia zaoczne]