Mini laboratorium z modelowania dzietności

Mini laboratorium z modelowania dzietności

Prognozy demograficzne spędzają sen z powiek starzejącej się Europie. Nakładające się dwa efekty – z jednej strony dłuższe trwanie życia, a z drugiej spadająca dzietność powodują destabilizację systemów emerytalnych. By złagodzić długoterminowe konsekwencje tych zjawisk interweniować trzeba jak najszybciej. Pytanie jak? Czy lepiej inwestować w lepsze zdrowie a tym samym dłuższą aktywność zawodową licznych starszych kohort, czy subsydiując polityki prorodzinne i pronatalistyczne zachęcić do większej dzietności? Nie sposób odpowiedzieć na te pytania bez rzetelnych scenariuszy demograficznych.

Takie przygotowuje dla nas Paweł. Na drodze nowoczesnej metody mikrosymulacji dostaniemy nie tylko prognozowaną sumaryczną dzietność w społeczeństwie, ale także rozkład udziału par o zadanej liczbie dzieci. Wiedząc, ile w naszej gospodarce jest i będzie jedynaków a ile rodzin wielodzietnych możemy lepiej dopasować polityki prorodzinne i wspierani metodami ilościowymi obliczyć, ile takowe mogą kosztować.