Kobiety w zarządach i w przedsiębiorczości

Kobiety w zarządach i w przedsiębiorczości

W dniach 1-2 lutego odbyło się w Warszawie kolejne już spotkanie robocze projektu InnoGEND. Przedstawiciele naszego zespołu - Kuba Mazurek i Magdalena Smyk - zaprezentowali w trakcie workshopu wstępne wyniki badań, nad którymi właśnie pracują.

Kuba, dla którego był to debiut w InnoGEND (GRATULUJEMY świetnego wystąpienia!), opowiedział o długotrwałym i niezwykle pracochłonnym procesie przygotowania danych AMADEUS do potrzeb zaprojektowanego badania oraz zaprezentował wstępne wyniki. Kuba analizuje te niezwykle obszerne zbiory danych dotyczące firm z kilkudziesięciu krajów pod kątem udziału kobiet w zarządach i władzach, oraz wpływu wejścia kobiet do zarządu na warunki zatrudnienia kobiet w przyszłości. Wyniki tego niezwykle ciekawego projektu niebawem!

 

Magda pokazała natomiast wyniki badania dotyczącego korelacji między sytuacją kobiet na płaco-zatrudnieniowym rynku pracy (mierzoną luką płacową oraz zatrudnieniową między kobietami a mężczyznami) a skłonnością kobiet do zakładania własnych firm. Nowością jest spojrzenie na problem z punktu widzenia krajów oraz zwrócenie uwagi na powód zakładania biznesów - aspiracje czy konieczność wynikająca z braku innego miejsca pracy. 

 

 

Bardzo dziękujemy za wszystkie cenne uwagi i komentarze. Juz niebawem wyniki naszych badań zaprezentujemy w formie working papers.