'Innovative Gender' as a New Source of Progress

Info: 

Badania nad innowacyjną płcią społeczno-kulturową łączą dwa aspekty - postrzeganie ról odgrywanych przez kobiety i mężczyzn w społeczeństwie z procesem innowacyjności i kreatywności. Innowacyjność jest podstawą rozwoju gospodarki i społeczeństwa opartych na wiedzy. W naszych badaniach skupiamy się na specyfice zachowań innowacyjnych kobiet i mężczyzn. Jeśli kobieca innowacyjność i kreatywność objawia się w odmienny sposób niż innowacyjność i kreatywność mężczyzn, i jeśli ta druga uznawana jest za wzór neutralny ze względu na płeć, w takim przypadku istnieje prawdopodobieństwo nieuwzględniania niektórych aspektów zachowań innowacyjnych i twórczych w modelach ekonomicznych i politykach wspierających innowacyjność. Niewystarczające wykorzystanie innowacyjności płci ogranicza postęp społeczny i ekonomiczny oraz uniemożliwia osiągnięcie równości kobiet i mężczyzn.

 • Zaledwie co szósty prezes polskiej firmy jest kobietą. I choć sytuacja w Polsce jest porównywalna do tej w Niemczech czy Wielkiej Brytanii, daleko nam do Norwegii, Szwecji czy Finlandii. A im...

Budget: 

Źródło finansowania: Fundusze Norweskie (http://www.eog.gov.pl)

Promotor projektu: Uniwersytet Jagielloński\Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Partnerzy polscy: Uniwersytet Warszawski\Wydział Nauk Ekonomicznych

Partnerzy norwescy: Ostfold University College

Łączny budżet projektu: 2 882 589 zł

 

Purpose: 

Badanie specyfiki innowacyjności kobiet i mężczyzn może przyczynić się do odkrycia nowych źródeł postępu, także poprzez eliminowanie istniejących barier. Prawdopodobne jest, iż polityka państwa skierowana na promocję innowacyjności uprzywilejowuje jedną z płci. Jeżeli promowana jest innowacyjność męskiego typu, którą jednocześnie traktuje się jako wzór, kobiecy typ zachowań innowacyjnych może nie zostać dostrzeżony i wsparty, powodując, iż innowacyjność jest trudniejsza dla kobiet niż dla mężczyzn. Wprowadzenie koncepcji innowacyjnej płci społeczno-kulturowej wskaże, jakie bodźce są potrzebne, aby wypromować równość płci w obszarze innowacyjności i kreatywności.

Opublikowane | Published

 • Talent workers as entrepreneurs: a new approach to aspirational self-employment | Bank i Kredyt

  What is necessary to make entrepreneurship sector successful? It seems like two key factors in this matter are quantity of financial capital and quality of human capital. So far, studies on innovative firms were rather focused on spending on resources, and not on qualification of people who are entering entrepreneurship sector. Using concept of so-called talent workers (Hsieh et al. 2013) we check who is entering self-employment in Poland. Our question is whether people who enter self-employment are more likely to create successful businesses. The analysis is based on the labor force survey panel data for Poland for over a decade between 2001 and 2013. We found that talent workers were more likely to become self-employed in this period. Results are robust on two possibly confounding effects – within sector mobility and productivity of workers before entering self-employment.

  Barbara
  Liberda
  Magdalena
  Smyk-Szymańska
  Joanna
  Tyrowicz
 • Age-productivity patterns in talent occupations for men and women: a decomposition | Post-Communist Economies

  One could expect that in the so-called talent occupations, while access to these professions may differ between men and women, the gender wage gap should actually be smaller owing to the high relevance of human capital quality. Wage regressions typically suggest an inverted U-shaped age–productivity pattern. However, such analyses confuse age, cohort and year effects. Deaton decomposition allows us to disentangle these effects. We apply this method to investigate the age–productivity pattern for the so-called ‘talent’ occupations. Using data from a transition economy (Poland) we find that talent occupations indeed have a steeper age–productivity pattern. However, gender differences are larger for talent occupations than for general occupations.

  Barbara
  Liberda
  Magdalena
  Smyk-Szymańska
  Joanna
  Tyrowicz