Modelling Incomplete Rationality in Retirement Decisions

Info: 

O czym jest projekt?

Większość modeli makroekonomicznych reform systemów emerytalnych zakłada, że ludzie są dalekowzroczni i postępują racjonalnie. W tych modelach, prawidłowa odpowiedź na długowieczność oraz niektóre reformy systemu emerytalnego polega na zwiększeniu prywatnych oszczędności dobrowolnych oraz podaży pracy. Tymczasem dane ze świata rzeczywistego sugerują, że taka reakcja, jeśli w ogóle występuje, jest stosunkowo słaba. Prawdopodobnie jest to przejawem tego, że oszczędności w cyklu życia oraz podaż pracy mogą być pod silnym wpływem czynników krótkofalowych. Zaprojektujemy modele z niepełną racjonalnością, które będą w stanie przynajmniej częściowo replikować tę własność rzeczywistości. W takim modelu będzie można przeanalizować ex ante, czy i jakie instrumenty zachęcające do oszczędzania na emeryturę mogą być skuteczne i podnosić dobrobyt.

Dlaczego projekt jest interesujący?

Od dekad reformy systemów emerytalnych w wielu krajach europejskich, zwłaszcza w Polsce, wprowadza się bez oceny ex ante ich prawdopodobnych skutków – tak pod względem efektów makroekonomicznych jak i dobrobytowych. Nasze wyniki będą w stanie wesprzeć decyzje dotyczące kształtu tzw. III filara emerytalnego, zanim zostaną podjęte jakiekolwiek decyzje.

W jakim kierunku zmierza badanie? Jaki jest cel badań?

W pierwszej kolejności przeprowadzimy analizę empiryczną zależności pomiędzy cechami psychologicznymi i decyzjami o inwestycjach finansowych. Analiza zostanie przeprowadzona na danych jednostkowych, pochodzących z Niemiec. Dotąd literatura skupiała się na wiedzy finansowej, ale pomijała czynniki behawioralne. Po drugie, przetestujemy empirycznie założenie, które leży u podstaw większości modeli makroekonomicznych: wybór pomiędzy konsumpcją i oszczędnościami wynika z takich samych zależności w cyklu życia. Bazując na dotychczasowych dokonaniach literatury przetestujemy założenie o przechodniości preferencji z wnioskami dla decyzji o oszczędzaniu w cyklu życia. Po trzecie, wykorzystamy wnioski z obu analiz empirycznych, by skonstruować model OLG z prywatnymi oszczędnościami dobrowolnymi, wiedzą finansową oraz ograniczoną racjonalnością. W tym modelu przeprowadzimy eksperymenty polegające na wprowadzeniu instrumentów wspierających oszczędzanie na emeryturę. Przeanalizujemy efekty makroekonomiczne oraz dobrobytowe takich instrumentów.

Budget: 

Projekt realizowany wspólnie z Instytutem Badań Strukturalnych w ramach polsko-niemieckiej współpracy badawczej zaczynamy badać systemy emerytalne przy założeniu ograniczonej racjonalności podejmowania decyzji. Naszymi partnerami w tym projekcie są Patrick Puhani oraz Konrad Schaeffer z Leibniz Universität Hannover.

Źródło finansowania | Financing : Narodowe Centrum Nauki, BEETHOVEN 1

Projekt realizowany | Timeline : 02/2016 – 02/2019

Budżet łączny | Total budget: 446 813 zł

 • wynagrodzenia dla podstawowych wykonawców | compensation to researchers: 86 400zł
 • wynagrodzenia dla asystentów badawczych | compensation to research assistants: 140 400 zł
 • komputery i oprogramowanie (m.in. licencje Fortran) | hardware and software (incl. Fortran): 35 000 zł
 • konferencje i inne wyjazdy | conference travels: 102 815 zł
 • materiały + promocja | consumables + visibility: 8 213 zł
 • koszty pośrednie dla Instytutu Badań Strukturalnych | overheads for Institute for Structural Research: 68 635 zł
Purpose: 

.

 • This data summarizes the evolution of consumption and wealth inequality over the forthcoming decades of longevity. In a defined contribution system, with extending life span on retirement, pension benefits are bound to decline (at least, if the retirement age is not raised). These declining pension benefits will encourage agents to increase voluntary savings in other to smooth consumption over lifetime. This is likely to affect wealth and consumption inequality, despite unchanged institutional arrangement and stable productivity heterogeneity within cohorts.

Systemy emerytalne

 • Najważniejszy  wniosek z ewaluacji projektu PPK: świat bez PPK jest lepszy niż świat z PPK. Pomimo dobrowolnego uczestnictwa, 74% obecnie żyjących traci na jego wprowadzeniu (w tym 96% emerytów).

1st meeting

At the working seminar of the Beethoven project (4-7 November) Jan presented our overlapping generations model. It will be used to check welfare effects of policies intended as incentives for increased retirement saving. Present were our co-authors from Leibniz University of Hanover: Patrick Puhani and Konrad Schäfer.


2nd meeting

The meeting was held in Hannover. We discussed the potential directions for contributing to the empirical and theoretical literature in our two joint papers.

The theoretical paper rests upon developing a model which adequately captures the response of private voluntary savings to the incentives embedded in the pension system. Current models have a very strong reaction because fully rational agents internalize completely the consequences of changes in the pension system. Their reaction is strong on both the intertemporal choice (savings) and intratemporal choice (labor supply). Meanwhile, empirical evidence is rather weak: people do respond to incentives, but to a much lesser extent. For example, Myck and Lachowska in a recent study using the evidence from Polish pension system reform show that the actual crowding out effect is there, but is rather small. We seek features of the consumer choice that will make model choices closer to what is observed in the data.

The empirical paper intends to address the question of early labor market quits in most advanced countries. Indeed, some earlier research shows that the disincentives embedded in the pension system may contribute to early labor market exits, even in the US. In a widely commented study, French shows that removing some of the kinks in the institutional design of the pension system are likely to extend the careers by as much as two years. However, studies such as this one leave no room for household optimization. We intend to develop the literature further in this direction.


3rd  meeting

(to be held in Warsaw in 2018)


Opublikowane | Published

 • A regression discontinuity evaluation of reducing early retirement eligibility in Poland | International Journal of Manpower

  The reform introduced in Poland in 2009 substantially and abruptly reduced the number of workers eligible for early retirement. This paper evaluates the causal effects of this reform on labor force participation and exit to retirement. We use rich rotating panel from the Polish Labor Force Survey and exploit the discontinuity imposed by this reform. We find a statistically significant, but economically small discontinuity at the timing of the reform. The placebo test shows no similar effects in earlier or later quarters, but in a vast majority of specifications the discontinuity is not larger for the treated individuals, i.e. those whose occupation lost eligibility. We interpret these results as follows: the changes in the eligibility criteria were not instrumental in fostering the participation rates among the affected cohort, i.e. the immediate contribution to increased labor force participation of these cohorts is not economically large.

  Forthcoming in: International Journal of Manpower

  Joanna
  Tyrowicz
  Oliwia
  Komada
  Paweł
  Strzelecki
 • Inequality in an OLG economy with intra-cohort heterogeneity and an obligatory pension system | Journal of Economic Inequality

  While the inequalities of endowments are widely recognized as areas of policy intervention, the dispersion in preferences may also imply inequalities of outcomes. In this paper, we analyze the inequalities in an OLG model with obligatory pension systems. We model both policy relevant pension systems (a defined benefit system — DB — and a transition from a DB to a defined contribution system, DC). We introduce within cohort heterogeneity of endowments (individual productivities) and heterogeneity of preferences (preference for leisure and time preference). We introduce two policy instruments, which are widely used: a contribution cap and a minimum pension. In theory these instruments affect both the incentives to work and the incentives to save for the retirement with different strength and via different channels, but the actual effect attributable to these policy instruments cannot be judged in an environment with a single representative agent. We show four main results. First, longevity increases aggregate consumption inequalities substantially in both pension systems, whereas the effect of a pension system reform works to reinforce the consumption inequalities and reduce the wealth inequalities. Second, the contribution cap has negligible effect on inequalities, but the role for minimum pension benefit guarantee is more pronounced. Third, the reduction in inequalities due to minimum pension benefit guarantee is achieved with virtually no effect on capital accumulation. Finally, the minimum pension benefit guarantee addresses mostly the inequalities which stem from differentiated endowments and not those that stem from differentiated preferences.

  Our data are shared here.

  Joanna
  Tyrowicz
  Krzysztof
  Makarski