mmalec
https://grape.org.pl/sites/default/files/user/MM_eng.pdf

Opublikowane | Published

 • The importance of family: a macroeconomic perspective | Pensions today - economic, managerial, and social issues (book chapter)

  An excess of economic phenomena cannot be explained without explicitly studying the within family decision making. Questions regarding human capital accumulation, inequality, or consequences of fertility changes call for a framework that goes beyond the traditional macroeconomic analysis (i.e., labor, consumption, and saving choices) and incorporates interactions within the family. In this paper, we make a critical review of modeling the relations between the decisions within households and the macroeconomic processes. This literature unequivocally demonstrates that interactions within families are pivotal in explaining many economic regularities. We summarize the key results in the literature, and we elaborate on the differences across the macroeconomic models that result in the diversity of the results. Among the most consistently emerging results, we identify the following: (i) policy tools aiming to equalize opportunities for early schooling or rights on the labor market across the income distribution or gender universally improve welfare; (ii) eliminating family dependent components of the pension system also improves welfare; (iii) the scope of risk-sharing within the family strongly depends on the size of the welfare state; (iv) child-related transfers may help bring fertility to the social optimum, whereas transfers in-kind, e.g., child care, are more effective than cash transfers. 

  This chapter is a part of volume "Pensions today - economic, managerial, and social issues" edited by Filip Chybalski and Edyta Marcinkiewicz.

  Oliwia
  Komada
  Magda
  Malec
 • Fiscal and welfare effects of raised fertility: OLG model estimates | Population and Development Review

  In the context of the second demographic transition, many countries consider rising fertility through pro-family polices as a potentially viable solution to the fiscal pressure stemming from longevity. However, an increased number of births implies private and immediate costs, whereas the gains are not likely to surface until later and appear via internalizing the public benefits of younger and larger population. Hence, quantification of the net effects remains a challenge. We propose using an overlapping generations model with a rich family structure to quantify the effects of increased birth rates. We analyze the overall macroeconomic and welfare effects as well as the distribution of these effects across cohorts and study the sensitivity of the final effects to the assumed target value and path of increased fertility. We find that fiscal effects are positive but, even in the case of relatively large fertility increase, they are small. The sign and the size of both welfare and fiscal effects depend substantially on the patterns of increased fertility: if increased fertility occurs via lower childlessness, the fiscal effects are smaller and welfare effects are more likely to be negative than in the case of the intensive margin adjustments.

  Joanna
  Tyrowicz
  Krzysztof
  Makarski
  Magda
  Malec
 • Redystrybucja wewnątrzpokoleniowa w systemie emerytalnym | Gospodarka Narodowa

  Wykorzystanie wspólnych tablic dalszego oczekiwanego trwania życia przy obliczaniu wysokości emerytury w systemie zdefiniowanej składki skutkuje subsydiowaniem przeciętnie dłużej żyjących kobiet przez krócej żyjących mężczyzn. Celem artykułu jest oszacowanie skali tej redystrybucji. Przeprowadzono symulacje oparte na modelu nakładających się pokoleń z obowiązkowym repartycyjnym systemem zdefiniowanej składki oraz heterogeniczności w ramach kohorty. Uwględniono również wydłużanie się dalszego oczekiwanego trwania życia, zgodnie z projekcjami demograficznymi. Zastosowanie wspólnych tablic życia skutkuje redystrybucją w kierunku kobiet na poziomie ok. 0,5-0,7%, wyrażoną za pomocą ekwiwalentu konsumpcji jako procent konsumpcji mężczyzn w cyklu życia. Taka skala redystrybucji w ramach systemu emerytalnego w bardzo niewielkim stopniu rekompensuje kobietom dyskryminację na rynku pracy. 

  Magda
  Malec


Systemy emerytalne

 • Many people think that they are cautious and taking proper care of their future. But the truth is that we do not. The scope of old-age poverty in six Central European countries is simply scary.

 • Ustawodawca (nieumyślnie) skonstruował system emerytalny tak, że jest on stale niezbilansowany. To znaczy, że w budżecie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych jest i będzie zawsze za mało pieniędzy na wypłaty należnych emerytur. Brakujące środki musi finansować budżet państwa. Co jest problemem w ustawie o emeryturach i rentach wypłacanych z FUS, na podstawie której działa system emerytalny?

 • Polska się zestarzeje, zanim zdąży się wzbogacić – przed takim wyzwaniem właśnie stajemy. Co to znaczy ilościowo?

 • Około 70% roczników urodzonych na przełomie lat 1970-tych i 1980-tych otrzyma świadczenie na poziomie emerytury minimalnej. Sfinansowanie tych (niskich!) emerytur i ich waloryzacja będzie wymagało np. podniesienia VAT o  ok. 2pp.

Społeczne